Odzyskiwanie opłat z kredytów Idea Bank

Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu z kredytów Idea Bank

Odzyskiwanie opłat z kredytów Idea Bank2019-04-18T08:28:12+00:00

Sprawdź czemu możesz odzyskać opłaty dodane do kredytów firmowych.

Zajmujemy się odzyskiwanie środków pobranych przez Banki np. Idea Bank w kredytach firmowych. Klient ma możliwość odzyskać opłaty pobrane przy umowach kredytowych takie jak ubezpieczenia, pakiety płynnościowe, ubezpieczenia od utraty zysku , ubezpieczenia bezpieczna spłata, kaucje itp. Możemy to uczynić ponieważ są dodatki sprzeczne z prawem bankowym lub nie spełniają swoich funkcji. Szersze informacje znajdziecie Państwo w zakładce najczęściej zadawane pytania

Korzyści które są uzyskiwane:

1. odzyskanie środków z dodatków do kredytów firmowych
2. obniżenie obecnej raty lub całkowita spłata kredytu
3. zwiększenie zdolności kredytowej
4. bezpłatna analiza umowy
5. bezpłatne doradztwo dla naszych klientów

Na czym polega odzyskanie środków z produktów dodatkowych zawartych w umowach kredytowych, jak ubezpieczenia, pakiety i kaucje?2019-04-18T08:01:43+00:00

Postępowania, o których rozmawiamy to jednoznaczne pozwy o zapłatę, zatem z góry określamy wartość dochodzonych roszczeń. W uproszczeniu mówiąc podstawą dochodzenia są to niezgodne z prawem zapisy w umowie, którą zawarł klient. Nasi klienci odzyskują wpłacone środki z produktów dodatkowych jak ubezpieczenia, kaucje, pakiety płynnościowe. Ponadto wartość do odzyskania powiększona jest o zwrot kosztów adwokackich i sądowych.

Dlaczego można odzyskać opłaty z pakietu płynnościowego?2019-04-16T08:09:46+00:00

Usługa faktoringu często była świadczona np. przez Idea Money S.A. jako dodatek do kredytu firmowego. Składka opłacana jest wówczas przez kredytobiorcę co miesiąc w formie abonamentu przez cały okres trwania umowy kredytowej. Jej wartość często była równa lub wyższa wartości rat kredytu. W ten sposób Klienci zostali obciążeni wysokimi kosztami a sama usługa została tak skonfigurowana, że w praktyce tylko niewielka część kredytobiorców z niej korzysta. Tak oto doszło do sytuacji, w której przedsiębiorca płacił co miesiąc znaczne sumy za usługę z której nie korzystał. Taka praktyka w myśl obowiązujących przepisów również jest bezprawna, gdyż nie można pobierać opłat za usługę w trybie „stand by”. Klient powinien płacić za usługę z której korzysta.

Dlaczego można odzyskać ubezpieczenia dodawane do kredytu?2019-04-16T08:09:07+00:00

Kosztem ubezpieczenia obciążany jest zawsze Klient mimo, że to bank jest wskazany jako podmiot zobowiązany do jego opłacania. Ubezpieczającym zatem jest bank, więc to on winien opłacać składkę a nie Ubezpieczony(Klient). W ten sposób niejednokrotnie bank bezpodstawnie wzbogacał się pobierając z tego tytułu środki a te są potrącane albo z kwoty udzielonego kredytu albo doliczane co miesiąc do raty. Pieniądze te winny być zwrócone w całości kredytobiorcy. Niestety pomimo wezwań do zapłaty wraz z obszerną argumentacją potwierdzającą zasadność roszczenia bank nie przychyla się do wniosku, efektem czego Klient odzyskuje swoje pieniądze dopiero w postępowaniu sądowym. Ubezpieczenia te są świadczone przez Towarzystwo Europa lub Open Life czyli spółki należące do Getin Holding S.A. czyli tego samego podmiotu do którego należy Idea Bank. S.A. Najczęściej spotykane to: Ubezpieczenie od utraty zysku, Ubezpieczenie pakiet bezpieczna spłata.

Czy będę miał problem później z wzięciem później kredytu w banku jeśli teraz pozwiemy ich do sądu?2019-04-11T10:11:44+00:00

Absolutnie nie. Tok postępowania ani sam fakt, że klient pozwał bank, w którym będzie chciał ubiegać się o kolejny kredyt nie ma znaczenia. Bank nie może też wypowiedzieć lub zmienić warunków umowy, np. podnieść marże lub oprocentowanie tylko dlatego, że klient pozwał bank. Nie skutkuje negatywną historią w bazach, ponieważ mówimy o postępowaniu sądowym, a nie braku spłaty po stronie klienta.

Czy wielu przedsiębiorców decyduje się na tego typu postępowanie?2019-04-11T10:11:30+00:00

Liczba pozwów rośnie z miesiąca na miesiąc. Świadomość przedsiębiorców jest coraz większa i dlatego coraz więcej ludzi postanawia odzyskać swoje środki.

Jaki mam czas na odzyskanie środków?2019-04-11T10:11:12+00:00

Pamiętajmy, że czas gra tutaj bardzo ważną rolę. Mamy trzy lata na dochodzenie swoich środków. Jednak należy zwrócić uwagę, że przy roszczeniach, które są płacone w ratach np. ubezpieczenia, to każda kolejna wpłata powyżej 3 lat wstecz nie będzie już możliwa do odzyskania. Dlatego staramy się jak najszybciej przerwać bieg przedawnienia, składając pozew.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygramy sprawę?2019-04-11T10:10:39+00:00

Prawdopodobieństwo odzyskania środków jest wysokie. Wpływa na to kilka czynników. Jednym z nich jest kształtujące się orzecznictwo w sprawach na korzyść klientów. Co miesiąc zapadają nowe, pozytywne wyroki, a większość kończy się ugodą. Np Pan Wojciech z Krakowa, któremu nie zwrócono kaucji. Sprawa trafiła do sądu ale ostatecznie skończyła się ugodą i odzyskał swoje środki – 15 tysięcy złotych plus koszty postępowania.

Ile będzie trwała taka sprawa?2019-04-11T09:55:04+00:00

Z racji tego, że tego typu postępowań jest coraz więcej, a wszystkie toczą się w Warszawie to postępowania zazwyczaj wynosi od 8 do 12 miesięcy. Najszybciej zakończyliśmy sprawę w 6 miesięcy i doprowadziliśmy do ugody.

Czy jeżeli już spłaciłem kredyt to mogę starać się o odzyskanie pieniędzy?2019-04-11T09:54:47+00:00

Oczywiście, że tak. To czy klient spłaca aktualnie kredyt, a czy już go spłacił nie ma znaczenia. Pamiętać jednak należy, że są to postępowania między przedsiębiorcami, a to oznacza, że termin na złożenie pozwu to 3 lata od momentu powstania takiego roszczenia.

Prosimy o przesłanie pierwszych trzech stron umowy kredytowej z Bankiem, wówczas wykonamy bezpłatną analizę.

Po otrzymaniu dokumentu przedstawimy:

– czy umowa kwalifikuje się do zwrotu środków,
– wskażemy ewentualne wady prawne,
– wyliczymy kwotę do odzyskania,
– przedstawimy podstawy prawne do wszczęcia podstępowania sądowego,
– przedstawimy jak wygląda dalej procedura odzyskania środków.

Ponadto: specjalnie dla naszych klientów pokrywamy koszty bezpłatnych konsultacji z adwokatami. Zapraszamy do skorzystania i sprawdzenia czy Państwa umowa kwalifikuje się do odzyskania pobranych opłat.

Jeśli posiadasz jako przedsiębiorca kredyt firmowy w którym jest zawarty jeden z poniższych produktów prosimy wysłać umowę do szerszej analizy.

– Kaucja / Przeniesienie własności środków pieniężnych na zabezpieczenie wierzytelności banku.
– Ubezpieczenie od utraty zysku
– Ubezpieczenie bezpieczna spłata
– Pakiet płynnościowy / Faktoring
– Ubezpieczenie bezpieczny kredyt
– Ubezpieczenie od utraty stabilności
– Ubezpieczenie od upadłości
– Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości