Loading...
Szkolenia rozwijające wiedzę2019-02-07T10:23:20+00:00

Project Description

Szkolenia rozwijające wiedzę

Inicjujemy i prowadzimy szkolenia na rzecz edukacji przedsiębiorstw. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie dostępu do wiedzy z ekonomii, finansów i przepisów prawa. Zwiększamy kompetencje osób związanych z rynkiem finansowym a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm.

ZOBACZ TAKŻE